برگزاری سمینار ها در سراسر کشور

جلسات انجمن سرمایه گذاران و کار آفرینان کیش

سمینار اصفهان

سلسه نشست‌های کیش تاک

سمپوزیوم کیش

برگزاری کارگاه های آموزشی امور زنان کیش

شرکت در نمایشگاه بین المللی کیش اینوکس

کتایون اجتهادی