کیش تاک

برای کسب اطلاعات بیشتر وارد صفحات زیر شو

رویداد ها

رویداد های برگزار شده 

سخنرانی ها

سخنرانی های کتایون اجتهادی در سراسر کشور

برگزاری همایش

درخواست برگزاری همایش و رویداد